top of page

Жива лаборатория за гражданска наука в София

София по пътя към климатична неутралност

COMPAIR е проект на ЕС, който дава възможност на градовете и регионите да постигат по-бързо климатична неутралност чрез използване на гражданска наука, достъпни сензори и нови дигитални инструменти. Нашата жива лаборатория за гражданска наука измерва качеството на въздуха и трафика на различни места в София, за да предостави изводи, базирани на данни, за съвместно разработване на политики и устойчив начин на живот. В София ние подкрепяме изпълнението на Стратегията за устойчивост на климата 2030, като мобилизираме общностите да действат срещу замърсяването на въздуха и изменението на климата, два свързани екологични проблема, които жителите искат да видят решени възможно най-скоро. Експериментите в София са насочени към измерване качеството на въздуха в зони около училища и детски градини. Целта е да се установи взаимовръзка между интензивния автомобилен трафик и повишената замърсеност на въздуха. С продължаването на проекта за автобуси до училищата на територията на Столична община се предоставя алтернатива на придвижването на децата с автомобил до училище и се цели повече безопасност и намаляване на концентрациите на вредни частици във въздуха. Присъединете се към нас!

the-road-to-vitosha-compressed.jpg

ЦЕЛИ

Подпомагане на прилагането на Зелената сделка на ЕС на местно ниво в три ключови области

ОБУЧЕНИЕ

01

Създаване на защитена среда около училищата

ЗАМЪРСЯВАНЕ

02

Подобряване качеството на въздуха в града

ОБЩЕСТВО

03

Овластяване на нуждаещите се общности

РЕЗУЛТАТИ

Какво постигнахме досега

Старт на съвместната дейност на консорциума от 15 организации от 6 европейски държави по проект COMPAIR.

ноември 2021

януари-юни 2022

Проведени 2 семинара със заинтересовани страни за идентифициране на нуждите и очакванията им

Старт на затворен кръг на тестване на методологията и сензорите

септември 2022

април-юни 2023

Тестов период за автобуси до училищата и инсталиране на сензори в 2 от училищата в първа пилотна зона

Включване на втора пилотна зона - ДГ 76 "Сърничка", Младост 4

юли 2023

ПИЛОТНИ ДЕЙНОСТИ

Дейности в/около училищата

01

Нашият град разбира значението на чистия въздух и здравословната среда за учениците. Автобусите до училище са чудесен начин за намаляване на трафика и замърсяването на въздуха, което прави училищната среда по-безопасна и по-здравословна. Като проект, посветен на насърчаването на чистия въздух, ние подкрепихме проекта за автобуси до училище на територията на Столична община, които стана целогодишен за учебната 2023-2024 и обслужва и двете училищни смени на 18 СУ “Уилям Гладстон” и 32 СУ “Свети Климент Охридски”, както и по-малки училища в района.

IMG_20230509_150454.jpg
Image by note thanun

02

Какъв въздух дишат децата ни?

Здравето на децата и въздуха, който те дишат е важна тема за всеки родител. Чрез измерването на въздуха около училища и в класни стаи в училище и в детски градини, ние можем да осъществим мониторинг на въздуха, и да бъдат овлестени засегнатите, така че да бъдат предприети мерки. 

Всеобхватна информационна кампания

03

Интегрираща, всеобхватна информационна кампания, фокусирана върху положителни примери за хора, живеещи устойчиво.

IMG_20230922_105306.jpg
sofia-sky-compressed.png

„Мисля, че хората са развълнувани, когато чуят за COMPAIR, най-вече защото виждат, че чрез промяна на собствените си навици могат да направят нещо положително за спасяването на планетата.“

- Антония Шаламанова, Sofia Green

Блог

Мобилни сензори мерят въздуха по време на Деня без автомобили, част от Европейска седмица на мобилността

9/22/23

Проект COMPAIR ще измерва ефекта от въвеждането на
автобусни линии до училища в София

9/15/23

Среща на партньорите в София - стратегическо планиране и оценка на постигнатото дотук по проект COMPAIR

9/13/23

Sign me up!

Благодаря

FAQ

Какви са сензорите, които ще бъдат използвани в рамките на проект COMPAIR?

bottom of page