top of page

Проект COMPAIR ще измерва ефекта от въвеждането на
автобусни линии до училища в София

Проект COMPAIR ще измерва ефекта от въвеждането на 
автобусни линии до училища в София

Статични сензори за улавяне на замърсяването с прахови частици ще мерят как се променя концентрацията им след въвеждането на маршрутните линии У1 и У2 през новата учебна 2023-2024 година.


Мярката „Автобуси до училища на територията на Столична община“ се реализира в синхрон с дейностите по проект COMPAIR, който подпрекрепя гражданската наука като дава възможност на ученици и граждани да използват дигитални сензори, за да събират данни за качеството на въздуха и да подпомогнат анализирането им, така че да бъдат използвани от тях самите и от местната администрация за изследвания и разработване на политики.


Тестова фаза с нови разширени автобуси, обновени след обратна връзка от първата тества фаза, стартираха още през април и отново обслужваха две от най-големите училища в централната част на града до края на учебната година през юни - 18 СУ “Уилям Гладстон” и 32 СУ “Свети Климент Охридски”, както и по-малки училища в района. Паралелно с това, в двете училища бяха инсталирани и статични сензори за измерване на фините прахови части, осигурени по проект COMPAIR. 


Около училищата ежедневно се наблюдава струпване на автомобили и целта е така да бъде намален трафикът около тях, като се ограничат кратките пътувания с личен автомобил, които родителите предприемат всяка сутрин, за да оставят децата си в училище. Чрез предоставянето на алтернатива на личния автомобил, като специализиран автобус, се очаква да се намалят задръстванията, които се получават в периметъра на училищата, а и като цяло в центъра на града. Очакванията са намаляването на трафика да доведе от своя страна и до подобряване на качеството на въздуха около училищата. 


Една от целите на проект COMPAIR е, чрез събиране на данни от гражданите да се постигне по-добра осведоменост по проблемите, свързани с качеството на въздуха, но и да бъде натрупана база данни, която да даде възможност за местната администрация да прави оценка на ефекта от прилагането на различни мерки, които целят подобряване качеството на въздуха в града. Затова екипът работи активно и по повишаване на осведомеността на учениците и техните родители за връзката между автомобилния трафик и замърсяването на въздуха, като на част от учениците бяха раздадени и мобилни сензори, с които да измерват качеството на въздуха по пътя си до училище. 


Доказахме и с подхода си досега, че хората в общността знаят по-добре от всеки друг какви са проблемите в квартала и града им и следователно, те се намират и в добра позиция да помогнат за намирането на решения за местните проблеми така, че да се подобри качеството на средата, в която те живеят и работят и в която учат децата им. Затова продължихме този подход на директно включване и активно участие на гражданите в процесите и в проект COMPAIR.


Промяната на маршрутите на училищните автобуси е в следствие на активната обратна връзка получена от родителите в проведените анкети през 2021г и 2022г. на база, на която беше направен анализ от проект “Зелена София” и дирекция “Транспорт” на Столичната община и бе предложено разширяване и промяна на вече установените маршрути, които да надграждат тези от първата фаза на проекта. Благодарение на разширените маршрути, родителите от над 11 квартала в столицата вече имаха възможност да използват услугата на Столична община за автобуси до училищата през пролетта на 2023г.


Отново благодарение на активната обратна връзка от родителите и високата оценка на проект „Автобуси до училища на територията на Столична община“, която те дадоха - 4,5 / 5 - автобусите продължиха да оперират и през новата 2023/2024 учебна година, когато бе дадено и началото на следващата фаза тестване на автобуси до училища в централните части на града.


Родителите на деца от 1-ви до 4-ти клас в 18 СУ “Уилям Гладстон” и 32 СУ “Свети Климент Охридски”, както и други училища в близост, вече могат да се възползват целогодишно от услугата на Столична община за автобуси до училищата, които отново функционират като част от мрежата на градския транспорт. Маршрутите остават същите като през тестовия период през пролетта на 2023г., графикът с обслужване на сутрешната и следобедната смяна на ученици, също остава непроменен. Паралелно с разработването на предложените маршрути се работи и за разширяване на транспортната услуга чрез въвеждането на нови маршрути, обхващащи други училища в центъра на града. С реализирането на тези мерки и разширяването на проекта, ще бъде изградена по-ефективна мрежа от автобусни линии, което би направило общинската услуга по-добра и успешна. 


Крайната цел на мярката е централната градска част да бъде значително облекчена откъм трафик в пиковите, особено сутрешните, часове и замърсяването на въздуха и наличието на фини прахови частици да намалее, както и да се гарантира по-голяма безопасност в районите около училищата. 


Вярваме, че с въвеждането на подобни практики, ще постигнем трайна промяна в начина на мислене и навиците на родителите относно това как водят децата си на училище, за да имаме по-чист град и по-добро качество на живот.


bottom of page