top of page

Стартира гражданският проект за борба с изменението на климата

Стартира гражданският проект за борба с изменението на климата

Използването на потенциала на новите дигитални технологии дава възможност на общностите да работят заедно за постигането на чист въздух за всички. Наскоро стартиралият иновативен проект COMPAIR, ръководен от Digitaal Vlaanderen, дава възможност на гражданите да използват науката, като им помага да намерят това, което те могат лично да направят, за да подобрят качеството на въздуха и да повлияят за вземането на решения за градската среда. 


В началото на месеца всички погледи бяха отправени към Глазгоу и към световните лидери, които се събраха, за да предложат нови планове за справяне с климатичните промени. Въпреки, че новите цели и мерки, които произлязоха от COP26 са похвални, ще е необходимо нещо повече от обединяване на политическите лидери, за да се ограничи глобалното затопляне тъй като температурите се покачват, реколтата се влошава и сме изправени пред редица стихийни бедствия. Всеки ден хората - от лекари и медицински сестри, до учители, адвокати, изследователи, служители, собственици на малки бизнеси, студенти и безработни, трябва да се обединяват и да помогнат в борбата срещу климатичните промени. 


COMPAIR (Community Observation Measurement&Participation in AIR science) е нов проект, стартиран през ноември 2021г., който цели точно това. Проектът ще подпрекрепя граждани в цяла Европа, включително и тези без научен опит, да използват дигитални сензори, за да събират данни за климата на местно ниво и да подпомогнат анализирането им, така че да се създадат нови поведенчески общности и лидери, които да адресират устойчивостта, както на местно, така и на глобално ниво. 


“Идеята за гражданската наука е да впрегне силата на съвместните доброволчески изследвания, за да проучи и събере набор от данни, които не могат да бъдат събрани само от професионалните изследователи”, обясни на стартовата среща в Гент Ливен Рейс от Digital Vlaanderen - координатор на проекта COMPAIR. “Заедно общностите могат да изградят местни бази данни на микро-локално ниво, които ще помогнат на всички да разберат в детайли промените в качеството на въздуха и как действията на общността влияят върху него.” 


Стартирайки в градовете Атина, Берлин, София, Пловдив и региона на Фландрия, COMPAIR дава възможност на хората да проектират и провеждат експерименти с качеството на въздуха според местните проблеми. Лесните за използване сензори, както стационарни, така и мобилни, ще им помогнат да събират висококачествени данни, които могат да бъдат използвани от тях самите и от местната администрация за изследвания и разработване на политики. Новите технологии, включително дигитални двойници и приложения за виртуална реалност, ще направят тези данни видими, разбираеми и приложими от гражданите за собствени цели. Тази комбинация от данни, генерирани от гражданите и нови технологии, ще помогнат да се уверим, че хората могат да реагират в реално време по проблемите с качеството на въздуха, като същевременно допринасят за по-устойчива и базирана на доказателства градска политика.  


Сузи Ръстън МакАлиър, комуникационен лидер в COMPAIR, сподели, че е от “изключително значение действията и политиките в областта на климата да са смислени и обвързани с живота на хората в общността. Те знаят по-добре от всеки друг какви са проблемите в квартала им, така че са в най-добра позиция да помогнат за намирането на решения за местните проблеми. Искаме да покажем на хората, че науката и технологиите могат да бъдат достъпни и забавни и че всеки има способността да подобри качеството на своята среда. Всяко действие, без значение колко малко е то, като увеличи мащаба си, постига промяната в нашите градове, държави и нашата планета.”


„Асоциация за развитие на София“, чрез екипа на проект „Зелена София“ е част от консорциума от 15 организации от 6 европейски държави, включително Европейската асоциация за гражданска наука (ECSA) в проект COMPAIR, който обединява напредналите технологии, уменията за ангажиране на общността и провеждането на изследвания, необходими, за да се подобри качеството на резултатите от гражданската наука и интегрирането им като ценен ресурс при вземането на решения за града.


Тази статия се появи за първи път в actualno.com

bottom of page