top of page

Проект COMPAIR

Проект COMPAIR

ОУ „Димитър Талев“ – първо пилотно училище


Първо пилотно училище от Пловдив се включи в проект COMPAIR по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз, който цели подобряване качеството на въздуха чрез прилагане на  нови технологии за събиране на данни при измерване качеството на въздуха на местно ниво.  Проектът се изпълнява от Енергийна агенция – Пловдив, под егидата на господин Анести Тимчев (заместник-кмет „Екология и здравеопазване“) и господин Стефан Стоянов (заместник-кмет “Образование, бизнес развитие и европейски политики”) при община Пловдив. 


Със съдействието на госпожа Ирина Чолакова – директор на ОУ „Димитър Талев“ и по инициатива на инж. Милена Агопян (представител на Енергийна агенция – Пловдив) и госпожа Вера Шопова (учител по природни науки и информационни технологии), на  07.04.2023 г. стартираха дейностите по проекта в училището.


Учениците от клуб „Зелени алтернативи“ под ръководството на г-жа Вера Шопова и участниците в клуб „Мултимедиен свят“ с ръководител Илия Добрев (РНИКТ) посрещнаха мобилната лаборатория за измерване на качеството на въздуха, която се разположи в двора на училището. С голям ентусиазъм и любопитство децата я разгледаха. 


Инж. Милена Агопян запозна учениците с принципите на работа на отделните уреди, измерващи нивата на различни замърсители. Тя им обясни целта на лабораторията и сензорите, които ще се поставят на сградата на училището. 


Учениците от клуб „Мултимедиен свят“ интервюираха инж. Агопян, като и зададоха въпроси, свързани с проекта и предстоящите дейности по него.


Участниците от клуб „Зелени алтернативи“ се запознаха и с начина на работа на сензор, отчитащ интензивността на трафика – пешеходци, велосипедисти и различни видове превозни средства и сензор, позволяващ статично и динамично измерване на прахови частици. Децата сами сглобиха сензори за измерване на прахови частици от типа „направи си сам“.


Сензори за прахови частици и трафика бяха монтирани на фасадата на училището и учениците сами ще могат да отчитат и анализират получените данни до края на учебната година.Тази статия е публикувана на ou-dtalev.info

bottom of page