top of page

Communautaire actie 
voor schonere lucht

Een op de acht EU-burgers woont in stedelijke gebieden waar de niveaus van luchtverontreinigende stoffen de EU-normen voor luchtkwaliteit overschrijden (Europees Milieuagentschap). De impact van slechte luchtkwaliteit is ingrijpend voor het milieu en heeft desastreuze gevolgen voor dieren, de menselijke gezondheid en de economische groei.

De moeilijkheid bij het aanpakken van slechte luchtkwaliteit is dat dit overal anders is. Het wegvervoer, huishoudens en de industrie veroorzaken de meeste vervuilende stoffen, die natuurlijk veranderen en reizen als ze eenmaal in de lucht zijn. Als gevolg hiervan hebben algemene beleidslijnen en acties niet overal hetzelfde effect. Zo hebben eerdere beleidsmaatregelen ter bescherming van het milieu zelfs negatieve gevolgen gehad voor de luchtkwaliteit. Dieselauto's bijvoorbeeld, die ooit als milieuvriendelijk werden gepromoot, bleken grote vervuilers te zijn.

COMPAIR realiseert zich dat er meer genuanceerde lokale acties en maatregelen nodig zijn om de problematiek van slechte luchtkwaliteit en klimaatverandering aan te pakken. Als slechte luchtkwaliteit wordt veroorzaakt door menselijke activiteit, dan moet het menselijke gedrag worden veranderd. Hoewel ons gedrag vaak onze overtuigingen in verband met milieu weerspiegelt, is het verband nochtans niet altijd zo direct. Gedrag hangt af van heel wat andere persoonlijke factoren dan alleen milieuoverwegingen, zoals bekwaamheid, zelfeffectiviteit, financiële middelen, gewoonte en keuze. Verteld worden wat men moet doen is niet voldoende.

COMPAIR benadert gedragsverandering vanuit het oogpunt van capaciteitsopbouw, door mensen digitale instrumenten te bieden om hun bestaande gedrag vorm te geven, te begrijpen en te analyseren, en hen in staat te stellen om hun eigen weg uit te stippelen, en veranderingen door te voeren waarvan zij weten dat deze hen, hun familie, buren en vrienden ten goede zullen komen.

v2.JPG

Expected Impact

Citizen Science has the potential to change personal behaviours, influence city decision making and even contribute to achieving wider policy goals.  Each volunteer citizen scientist can and will make a difference. 

Family bike ride
Pillars of Justice

Burgers meer bewust van individuele acties en gedragingen

Door deel te nemen aan COMPAIR-experimenten krijgen mensen meer inzicht in hun eigen ecologische voetafdruk in hun buurt en stad en ontdekken ze wat ze zelf kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze zullen interessante nieuwe vaardigheden leren, van digitaal en analytisch tot co-creatie en innovatie, in staat zijn om effectieve, op feiten gebaseerde gemeenschapsverandering te stimuleren en een stem te hebben met besluitvormers in de stad.

Beslissers en beleidsmakers in de stad kunnen handelen op basis van echt bewijs

Beleidsmakers zullen profiteren van gemeenschapsinzichten in luchtverontreiniging en beschikken over nieuwe gegevensbronnen die hen zullen helpen een beter geïnformeerd milieubeleid te maken op basis van een combinatie van overheid, burgerwetenschap en commerciële gegevensbronnen. De burgerwetenschapsexperimenten zullen hen helpen om rechtstreeks met burgers samen te werken, lokale problemen beter te begrijpen en meer samen te werken en creatiever te zijn bij het bedenken van oplossingen voor problemen.

Business Plan

Bedrijven kunnen groenere processen toepassen in de gemeenschap

Bedrijven van elke omvang kunnen deelnemen aan de burgerwetenschapsexperimenten. Ze kunnen het bewustzijn over lokale problemen in de gemeenschap vergroten, deelnemen aan de experimenten, luchtkwaliteitssensoren hosten, inzicht geven in groene praktijken en zelfs de open (anonieme) gegevens en resultaten gebruiken om hun eigen activiteiten beter te runnen en hun ecologische voetafdruk te verbeteren.

Green Valley
Sustainable Energy

Onderzoekers krijgen nieuwe gegevensbronnen en analysemogelijkheden

Onderzoekers helpen burgerwetenschappers bij het definiëren en creëren van experimenten om lokale problemen aan te pakken. Hun betrokkenheid helpt ervoor te zorgen dat gegevens worden verzameld en geanalyseerd op een manier die voldoet aan onderzoeksnormen, zodat ze herbruikbaar zijn en worden vertrouwd door experts voor officieel onderzoek en beleidsvorming. Onderzoekers profiteren van een snellere verzameling en analyse van gegevens dan ze alleen zouden kunnen.

Europees Green Deal-beleid geïmplementeerd in de hele stedelijke waardeketen

De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen goedgekeurd om het klimaat-, energie-, transport- en belastingbeleid van de EU geschikt te maken om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Burgerwetenschap zal helpen deze emissiereducties te bereiken en Europa helpen om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

Breder beleid en maatschappelijk welzijn bereikt door gezamenlijke inspanningen

Klimaatverandering treft elk land op elk continent. Het ontwricht economieën en beïnvloedt levens. De Verenigde Naties hebben Sustainable Development Goal (SDG) 13 opgedragen aan de aanpak van klimaatverandering. De resulterende onderzoeksresultaten en gegevens van COMPAIR zullen helpen bij het breder delen van kennis en het overnemen van acties door anderen over de grenzen heen.

bottom of page