top of page
City Landscape

Invloed

Citizen Science heeft het potentieel om persoonlijk gedrag te veranderen, de besluitvorming van steden te beïnvloeden en zelfs bij te dragen aan de verwezenlijking van bredere beleidsdoelen. Elke vrijwillige burgerwetenschapper kan en zal het verschil maken.

Family bike ride
Pillars of Justice

Burgers meer bewust van individuele acties en gedragingen

Door deel te nemen aan COMPAIR-experimenten krijgen mensen meer inzicht in hun eigen ecologische voetafdruk in hun buurt en stad en ontdekken ze wat ze zelf kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze zullen interessante nieuwe vaardigheden leren, van digitaal en analytisch tot co-creatie en innovatie, in staat zijn om effectieve, op feiten gebaseerde gemeenschapsverandering te stimuleren en een stem te hebben met besluitvormers in de stad.

Beslissers en beleidsmakers in de stad kunnen handelen op basis van echt bewijs

Beleidsmakers zullen profiteren van gemeenschapsinzichten in luchtverontreiniging en beschikken over nieuwe gegevensbronnen die hen zullen helpen een beter geïnformeerd milieubeleid te maken op basis van een combinatie van overheid, burgerwetenschap en commerciële gegevensbronnen. De burgerwetenschapsexperimenten zullen hen helpen om rechtstreeks met burgers samen te werken, lokale problemen beter te begrijpen en meer samen te werken en creatiever te zijn bij het bedenken van oplossingen voor problemen.

Business Plan

Bedrijven kunnen groenere processen toepassen in de gemeenschap

Bedrijven van elke omvang kunnen deelnemen aan de burgerwetenschapsexperimenten. Ze kunnen het bewustzijn over lokale problemen in de gemeenschap vergroten, deelnemen aan de experimenten, luchtkwaliteitssensoren hosten, inzicht geven in groene praktijken en zelfs de open (anonieme) gegevens en resultaten gebruiken om hun eigen activiteiten beter te runnen en hun ecologische voetafdruk te verbeteren.

Green Valley
Sustainable Energy

Onderzoekers krijgen nieuwe gegevensbronnen en analysemogelijkheden

Onderzoekers helpen burgerwetenschappers bij het definiëren en creëren van experimenten om lokale problemen aan te pakken. Hun betrokkenheid helpt ervoor te zorgen dat gegevens worden verzameld en geanalyseerd op een manier die voldoet aan onderzoeksnormen, zodat ze herbruikbaar zijn en worden vertrouwd door experts voor officieel onderzoek en beleidsvorming. Onderzoekers profiteren van een snellere verzameling en analyse van gegevens dan ze alleen zouden kunnen.

Europees Green Deal-beleid geïmplementeerd in de hele stedelijke waardeketen

De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen goedgekeurd om het klimaat-, energie-, transport- en belastingbeleid van de EU geschikt te maken om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Burgerwetenschap zal helpen deze emissiereducties te bereiken en Europa helpen om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

Breder beleid en maatschappelijk welzijn bereikt door gezamenlijke inspanningen

Klimaatverandering treft elk land op elk continent. Het ontwricht economieën en beïnvloedt levens. De Verenigde Naties hebben Sustainable Development Goal (SDG) 13 opgedragen aan de aanpak van klimaatverandering. De resulterende onderzoeksresultaten en gegevens van COMPAIR zullen helpen bij het breder delen van kennis en het overnemen van acties door anderen over de grenzen heen.

bottom of page