top of page
Working Together

Over ons

COMPAIR is een driejarig project, dat start in november 2021, in samenwerking met lokale autoriteiten en burgers om burgerwetenschappelijke experimenten uit te voeren om hiaten in officiële luchtkwaliteitsgegevens aan te vullen om (a) effectievere sociale acties te co-creëren en (b) het stadsbeleid te beïnvloeden. Samen zullen deze acties bijdragen aan gezondere en groenere steden voor iedereen.

Bestaande uit 15 organisaties uit 6 verschillende Europese landen: België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Verenigd Koninkrijk en Nederland, wordt het initiatief geleid door Digital Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen.png
ISP.png
ATC-LOGO.png
INTER3.png
21c.png
DAEM.png
EAP.png
ECSA.png
Fraunhofer.png
IMEC.png
SDA.png
SODAQ.png
TELR.png
AEGEAN_Logo_NL.png
VMM.png

Twijfel er nooit aan dat een kleine groep bedachtzame, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; het is in feite het enige dat dit ooit deed

- Margaret Mead, cultureel antropologe

Avatar 109
Avatar 100

Wat is burgerwetenschap?

Participatief onderzoek bekend als burgerwetenschap of citizen science is een benadering waarin burgers en gemeenschappen samenwerken aan onderzoeksuitdagingen. Burgerwetenschap werd voor het eerst onder de aandacht gebracht door grote wetenschappelijke organisaties over de hele wereld die begrepen dat het gebruiken van de rekenkracht van burgers-vrijwilligers een antwoord kon bieden om de grote hoeveelheden gegevens die ze nodig hadden voor hun onderzoek te verwerken en begrijpen.

Organen zoals NASA hebben duizenden belangrijke ontdekkingen gedaan door in te spelen op de nieuwsgierige aard van mensen en hun wens om de wereld om hen heen beter te begrijpen. Het Galaxy Zoo-initiatief heeft tussen 2007 en 2014 meer dan een miljoen mensen op de been gebracht om sterrenstelsels te helpen classificeren door foto's te onderzoeken, die professionele onderzoekers hebben geholpen om een nieuw model van de evolutie van sterrenstelsels te ontwikkelen. Tegenwoordig maken initiatieven zoals DreamLab gebruik van de ongebruikte verwerkingskracht van duizenden smartphones van burgers, terwijl ze slapen, om wetenschappers te helpen bestaande medicijnen en op voedsel gebaseerde moleculen te identificeren die COVID-19-patiënten ten goede kunnen komen.

Ooit was dit het domein van "geeks" en computerexperts, maar door nieuwe technologische vooruitgang heeft iedereen tegenwoordig de mogelijkheid om een burgerwetenschapper te zijn, op een manier die aansluit bij hun interesses en vaardigheden. Door de alomtegenwoordigheid van mobiele telefoons met gps, en een wildgroei aan sociale netwerken kan iedereen een "sensor" zijn of zelf een goedkope sensor bouwen, en onmiddellijk gegevens verzamelen en verzenden.

Onze visie

COMPAIR stelt zich ten doel de output van burgerwetenschap bruikbaar te maken op persoonlijk niveau, en deze om te zetten in een waardevolle gegevensbron voor het maken van milieubeleid in stedelijke omgevingen. Het project zal niet alleen innovatieve, geavanceerde instrumenten en standaarden bieden voor het verbeteren van zowel de kwaliteit van de output van burgerwetenschap als het gebruik ervan in zowel lokale als stedelijke besluitvormingsmechanismen, het zal zich ook richten op het smeden van betere samenwerkingen tussen burgerwetenschappers, beleidsmakers en het bredere sociale weefsel dat onder meer het bedrijfsleven en ngo's omvat, waardoor bruikbare aanbevelingen voor beleid, wetenschap en praktijk worden opgesteld om een nieuw tijdperk van duurzame innovatie en cocreatie te stimuleren.

COMPAIR zal onderzoeken hoe burgerwetenschap, mits goed georganiseerd, kan bijdragen aan de vele elementen die nodig zijn om efficiënte en effectieve milieuveranderingen te realiseren, zoals de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens; persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid en bewustwording; openen en meedoen.

Avatar 84
Avatar 90
Avatar 87
bottom of page