top of page

Среща на партньорите в София - стратегическо планиране и оценка на постигнатото дотук по проект COMPAIR

Среща на партньорите в София - стратегическо планиране и оценка на постигнатото дотук по проект COMPAIR

Срещата се състоя на 12-13 септември 2023 г. в СофияЛаб, пространство за градска лаборатория и иновации


Международният консорциум от 15 организации от 6 европейски държави се срещна в София, за да хармонизира отново своята визия, партньорите да споделят постигнатите резултати дотук по проекта и да набележат бъдещи действия по ключови направления. 


Четирите основни извода от срещата могат да бъдат обобщени както следва:


  • Социални: Достигането на нулеви емисии изисква всички да работят, не само политиците и индустрията, но и цялото гражданско общество. COMPAIR набира доброволци, сред които и жители с по-нисък социално-икономически статус, малцинства, уязвими групи, както и тези, изложени на риск от социално изключване, за да гарантира, че ползите от гражданската наука се разпределят по-равномерно между различните социални групи, така че всеки да може да бъде включен и да допринесе чрез собствените си усилия към по-устойчиво бъдеще.

  • Данни: COMPAIR прилага подход за дистанционно калибриране, който използва облачни услуги и триангулация на данни, за да направи политиката за граждански научни данни надеждна. Проектът предоставя отворени и стандартизирани API, включително метаданни, за да увеличи максимално повторното им използване в различни бази данни.

  • Политика: Гражданските научни дейности, част от проекта, бяха използвани за изпълнение на части от Плана за устойчивост и адаптация към климатичните промени на Атина, за оценка на новия План за устойчива мобилност на Берлин, за оценка на въведената мярка за ограничаване на движението около училищата  и безопасни училищни маршрути във Фландрия, за оценка на новите автобусни линии за ученици в София, както и за по-добро интегриране на STEM образованието в Пловдив.

  • Технология: COMPAIR разработва онлайн платформи и мобилни приложения, за да помогне заинтересованите страни да осмислят събраните данни и да спомогне за вземането на по-информирани решения въз основа на данни.


На срещата в София партньорите дискутираха ангажираността на заинтересованите страни, дигиталните инструменти и очакваното въздействие през последната година от проекта. Ето какво споделиха те:


Защо хората в София искат да се присъединят към COMPAIR и да участват в гражданската наука?


„Мисля, че хората са развълнувани, когато чуят за COMPAIR, най-вече защото виждат, че чрез промяна на собствените си навици могат да направят нещо положително за спасяването на планетата.“ Антония Шаламанова, Sofia Green


Защо имаме нужда от друго мобилно приложение, когато вече имаме толкова много приложения? Какво е уникалното в дигиталните инструменти на COMPAIR?


„Това, което правим по различен начин в сравнение с други платформи, е, че имаме способността да наблюдаваме въздействието на промяната в политиката. Ние събираме информация, за да направим сравнителен анализ преди и след промяната, за да разберем по-добре въздействието, което има тя.“ Герт Верват, Digital Vlaanderen


Как оценявате напредъка досега? Каква е визията за COMPAIR занапред?


„Справихме се добре за изминалите две години. През последната година акцентираме върху осведомеността относно това как градовете и политиците могат да вземат решения, основани на доказателства въз основа на резултатите от нашите кампании, които използват различни сензори и ангажират различни социални групи“. Lieven Raes, Digital VlaanderenБъдеща перспектива


Проект COMPAIR планира занапред да работи в следните направления:


  • Стартиране на нови граждански научни експерименти, отворени за всички членове на обществеността в пилотните градове София, Пловдив, Атина, Берлин и района на Фландрия. 

  • Актуализиране на съществуващи приложения (PMD, CO2 Calculator) и пускане на нови (DEVA, DEVD), за да се отключи пълният потенциал на данните от гражданската наука.

  • Провеждане на семинари на големи европейски конференции и онлайн, с цел споделяне на най-добри практики, които дават възможност гражданите да се запознаят с дигиталните инструменти, реализирани в рамките на проекта, преди да бъдат споделени с всички останали.

  • Публикуване на казуси, кратки политики и онлайн курс, които да помогнат на заинтересовани страни да се учат от нашия опит и да стартират свои собствени успешни граждански научни кампании навсякъде в Европа

bottom of page