top of page

Две училища в София се включват в проекта COMPAIR

Две училища в София се включват в проекта COMPAIR

Ученици от 4-ти класове в две от най-големите училища в София - 18 СУ “Уилям Гладстон” и 32 СУ “Свети Климент Охридски” - участваха в семинари по темата за чистотата на въздуха, като част от проекта COMPAIR. Те имаха възможност да се запознаят по-добре със замърсителите на въздуха и методите, по които те могат да бъдат отчитани, като бяха и доста подготвени и активно участваха и отговаряха на въпроси по темата.


Иновативният проект COMPAIR има за цел да повиши осведомеността на гражданите по така важната за здравето тема за чистотата на въздуха и да овласти гражданите чрез т.нар. гражданска наука, като им предостави методи и устройства за собственоръчно измерване и мониторинг на въздуха. Екипът зад проект COMPAIR си е поставил за цел да предостави динамични табла за визуализация и мониторинг на данните и инструменти с добавена реалност, които ще представят данните от ново поколение статични и динамични сензори, които са лесни за употреба дори и от деца.


Именно с тях се запознаха учениците, като дори имаха възможност да сглобят по един от статичните сензори от типа “направи си сам”, който след това бе поставен да измерва замърсяването на въздуха около училището или в класната стая. Той отчита основни замърсители като ФПЧ 2,5, ФПЧ 10, температура и влажност на въздуха.


Желаещи ученици имаха възможност в рамките на определен пробен период да вземат у дома мобилни сензори и да тестват на какво замърсяване са подложени по пътя си до училище.


Някои от децата в тези училища вече използват и предоставената от Столична община услуга за автобуси до училищата, като това значително облекчена откъм трафик района на училището в пиковите, особено сутрешните, часове и замърсяването на въздуха и наличието на фини прахови частици се очаква да намалее. За това ще се следи именно чрез инсталираните сензори.
 

Повече за проекта COMPAIR:

Финансираният от ЕС проект COMPAIR (Community Observation Measurement & Participation in AIR science) е проект за иновации, предназначен да повиши капацитета на гражданите да наблюдават, разбират и променят въздействието си върху околната среда както на поведенческо, така и на политическо ниво. Проектът отключва възможностите на широката общественост, включително на хората от уязвими групи, за предоставяне на широкообхватни данни за качеството на въздуха, като допълва и подобрява качеството на официалните набори от данни и предоставя нова информация, полезна за изследователски цели, изготвяне на политики и промяна на поведението. Проектът ще даде възможност заинтересовани страни съвместно да проектират и проведат научни експерименти свързани с околната среда и насочени към нуждите и предизвикателствата в тяхното населено място. За по-нататъшно повишаване на осведомеността, проектът ще предостави инструментариум за гражданска научна лаборатория.

bottom of page