top of page

Учениците с датчици на раничките, ще събират данни за чистотата на въздуха

Учениците с датчици на раничките, ще събират данни за чистотата на въздуха

Поставянето на кутийки със сензори на раниците на учениците е една от идеите за включването на обществото в събирането на данни за чистотата на атмосферния въздух. Те няма да облъчват децата, тъй като ще работят с батерии. Целта е да се проследи концентрацията на замърсителите във въздуха при пътуването на ученика от училище до дома. Сензори ще има и за домашна употреба, които могат да се поставят на прозореца. Предвижда се още и наличието на мобилни измервателни станции за измерване чистотата на въздуха около училищата.


Това стана ясно по време на семинара по проект COMPAIR, тригодишен проект по програма HORIZON 2020, чиято цел е справяне с проблемите със замърсяването на въздуха в Пловдив и София: Предизвикателства и възможности при използването на гражданска наука. Семинарът се организира съвместно от Енергийна Агенция - Пловдив и Асоциация за развитие на София, с подкрепата на Община Пловдив.


По време на семинара се дискутираха възможностите за разработване на нова стратегия на местно ниво за справяне с проблемите за качеството на атмосферния въздух. Събитието събра на едно място ключови заинтересовани страни от местни и национални власти, индустрията, научния сектор и гражданското общество, за да изразят мнението си по решаването на проблема със замърсяването на въздуха в градовете.


Тази статия се появи за първи път на marica.bg

bottom of page