top of page

Пловдив беше домакин на първи семинар за справяне със замърсяването на въздуха

Пловдив беше домакин на първи семинар за справяне със замърсяването на въздуха

Община Пловдив беше домакин на първия семинар по проект COMPAIR, по програма HORIZON 2020 за гражданска наука, чиято цел е граждани-доброволци да измерват качеството на въздуха с лесни за използване сензори, да анализират данните и така да спомогнат за справяне с проблемите със замърсяването на въздуха.


Събитието се организира съвместно от Енергийна Агенция - Пловдив и Асоциация за развитие на София. За България пилотни дейности ще се изпълняват в два града - Пловдив и София.


Идеята на проекта е да популяризира гражданската наука като метод за по-добро измерване и подобряване на качеството на въздуха в градска среда. Основната цел е да се използва капацитетът на гражданите, за да се постигне по-голяма осведоменост относно главните замърсители на въздуха, как те се отразяват на здравето ни и как съвместно бихме могли да се справим с тях. 


31 души взеха участие в днешната първа онлайн среща по проекта за въздуха в Пловдив, сред които зам.-кметът по екология Анести Тимчев, представители на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“, бизнеса, научния сектор, EVN, Камарата на строителите в България, НПО-та, активни граждани, медии и др. По време на семинара заинтересованите страни имаха възможността да изразят мнения относно решаването на проблема със замърсяването на въздуха. Всички предложения ще бъдат обединени и включени в първоначалния набор от изисквания към пилотните инициативи в Пловдив и София.


Сред пилотните дейности в Пловдив се предвижда събиране на представителни данни за ежедневните пътувания на гражданите, създаване на по-добра обществена осведоменост за приноса на трафика към емисиите азотни оксиди,  CO₂  и замърсяването на въздуха, засилване на сътрудничеството с различните заинтересовани страни. В рамките на проекта се планира на доброволци да бъдат предоставени сензори за измерване качеството на въздуха, както и за отчитане на трафика. Могат да бъдат включени и  ученици от начален етап, като идеята е да се съпоставят нивата на замърсителите и трафика около училищата. Сензори ще могат да бъдат поставени и на прозорците на училищата като по този начин ще бъде измерван трафикът, когато се вземат децата от училище, в сравнение с движението през останалата част от деня. Предвижда се още измерване качеството на въздуха с мобилна лаборатория в непосредствена близост до училищата. Различни методи за визуализация пък допълнително ще информират гражданите за околната среда и замърсяването на въздуха. 


„Община Пловдив напълно подкрепя този проект и ще използва всичко, което той предлага, за да бъдем по-ефективни в нашата работа. Разширяваме кръга на хората, които имат отношение по въпроса за въздуха, за да имаме експертизата на колкото се може повече граждани, работещи в различни сфери на обществото. Само, когато работим заедно ще постигнем резултати“, заяви зам.-кметът Анести Тимчев и благодари на всички участници за активността. 


Освен в България COMPAIR има пилотни  дейности в още три държави-членки на ЕС, а именно Атина в Гърция, Фландрия в Белгия и Берлин в Германия. Заедно четирите пилотни региона ще си сътрудничат в повече от десет местни проекта, за да подобрят живота на гражданите и да използват гражданската наука като ефективен инструмент за сътрудничество между граждани, политици и научна общност.


Тази статия се появи за първи път на plovdivnow.bg

bottom of page