top of page

ОБЩИНА ПЛОВДИВ БЕШЕ ДОМАКИН НА ПЪРВИЯ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ COMPAIR

ОБЩИНА ПЛОВДИВ БЕШЕ ДОМАКИН НА ПЪРВИЯ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ COMPAIR

Пловдив беше домакин на първия семинар по проек за справяне със замърсяването на въздуха


Община Пловдив беше хазаин на първия семинар по план COMPAIR, по програма HORIZON 2020 за гражданска просвета, чиято цел е граждани-доброволци да мерят качеството на въздуха с лесни за потребление датчици, да проучват данните и по този начин да спомогнат за справяне с проблемите със замърсяването на въздуха.


Събитието се провежда взаимно от Енергийна Агенция - Пловдив и Асоциация за развиване на София. За България пилотни действия ще се извършват в два града - Пловдив и София.


Идеята на плана е да разпространява гражданската просвета като способ за по-добро премерване и възстановяване на качеството на въздуха в градска среда. Основната цел е да се употребява потенциалът на жителите, с цел да се реализира по-голяма информираност по отношение на основните замърсители на въздуха, по какъв начин те се отразяват на здравето ни и по какъв начин взаимно бихме могли да се оправим с тях.


31 души взеха присъединяване в днешната първа онлайн среща по плана за въздуха в Пловдив, измежду които зам.-кметът по екология Анести Тимчев, представители на Дирекция " Екология и ръководство на отпадъците “, бизнеса, научния бранш, EVN, Камарата на строителите в България, НПО-та, дейни жители, медии и други По време на семинара заинтригуваните страни имаха опцията да изразят отзиви по отношение на решаването на казуса със замърсяването на въздуха. Всички оферти ще бъдат обединени и включени в първичния набор от условия към пилотните начинания в Пловдив и София.


Сред пилотните действия в Пловдив се планува събиране на представителни данни за ежедневните пътувания на жителите, основаване на по-добра социална информираност за приноса на трафика към емисиите азотни оксиди, CO2 и замърсяването на въздуха, усилване на съдействието с другите заинтригувани страни.


В рамките на плана се възнамерява на доброволци да бъдат предоставени датчици за премерване качеството на въздуха, както и за отчитане на трафика. Могат да бъдат включени и ученици от начален стадий, като концепцията е да се съпоставят равнищата на замърсителите и трафика към учебните заведения. Сензори ще могат да бъдат сложени и на прозорците на учебните заведения като по този метод ще бъде измерван трафикът, когато се вземат децата от учебно заведение, спрямо придвижването през останалата част от деня. Предвижда се още премерване качеството на въздуха с мобилна лаборатория в непосредствена непосредственост до учебните заведения.


Различни способи за визуализация пък в допълнение ще осведомят жителите за околната среда и замърсяването на въздуха.

"Община Пловдив изцяло поддържа този план и ще употребява всичко, което той предлага, с цел да бъдем по-ефективни в нашата работа. Разширяваме кръга на хората, които имат отношение по въпроса за въздуха, с цел да имаме експертизата на колкото се може повече жители, работещи в разнообразни сфери на обществото. Само, когато работим дружно ще реализираме резултати “, съобщи зам.-кметът Анести Тимчев и благодари на всички участници за интензивността.


Освен в България COMPAIR има пилотни дейности в още три държави-членки на Европейски Съюз, а точно Атина в Гърция, Фландрия в Белгия и Берлин в Германия. Заедно четирите пилотни района ще си сътрудничат допълнително от 10 локални плана, с цел да подобрят живота на жителите и да употребяват гражданската просвета като ефикасен инструмент за съдействие сред жители, политици и научна общественост.


Ако имате оферти какви замърсители на въздуха да бъдат измервани и по какъв метод, както и по какъв начин резултатите да бъдат визуализирани, апелирам споделете ги с нас като попълните анкетата от следния линк:Тази статия е публикувана на novini247.

bottom of page