top of page

Primeur in Herzele: effect schoolstraat wordt gemeten door scholen én buurtbewoners

Primeur in Herzele: effect schoolstraat wordt gemeten door scholen én buurtbewoners

In de Burgemeester Matthysstraat in Herzele iseen proefopstelling met een schoolstraat, na de paasvakantie, gepland. Om het effect van deze opstelling op het verkeer in deze straat én de omliggende straten te monitoren, zijn op 10 maart 2023 een 20-tal bewoners en 3 scholen uit Herzele-centrum gestart met hun Telraam. Telraam is een slimme verkeersteller die auto’s, voetgangers, fietsers en zwaar verkeer telt, dat door burgers aan hun raam wordt bevestigd.


De impact van de proefopstelling op de luchtkwaliteit wordt in april ook samen met scholen en burgers van Herzele in kaart gebracht. Met de geplande luchtkwaliteitsmetingen, worden stikstofdioxide, roet en fijn stof gemeten.

Een laagdrempelig dashboard verzamelt, analyseert en communiceert over alle resultaten van de metingen.


In dit project zijn burgers niet alleen betrokken in de metingen in het dataverzamelingsproces, maar hebben ze via het dashboard ook een goed beeld van de impact van mobiliteitsmaatregelen. Daarnaast zetten de betrokken scholen ook lesmaterialen in waarbij leerlingen op een bredere manier gaan nadenken over mobiliteit, gebaseerd op de info uit de verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmonitoring.


De betrokken partners voor het COMPAIR pilootproject in Herzele zijn: de gemeente Herzele, Intercommunale SOLVA, Sint-Paulusinstituut, Vrije Basisschool Herzele, GBS De Kersentuin, Digitaal Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, Mobiel 21 en Telraam.bottom of page