top of page

Meten is weten! (in en rond de Vogelkeswijk in Sint-Niklaas)

Meten is weten! (in en rond de Vogelkeswijk in Sint-Niklaas)

Stad Sint-Niklaas zal, na de paasvakantie, nieuwe verkeersmaatregelen uitproberen om de  schoolomgeving  van de Vogelkeswijk veiliger en gezonder te maken. Vanuit het Europese project COMPAIR, dat wil helpen om de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren, ondersteunen we stad Sint-Niklaas bij de effectenmeting van die maatregelen. Is er minder sluipverkeer dankzij het circulatieplan? Heeft de snelheidsverlaging naar 30 km/u effect? Is de luchtkwaliteit verbeterd?


Tien buurtbewoners zijn alvast met een slimme verkeerssensor het verkeer in en rond de Vogelkeswijk aan het tellen. 10 toestellen zijn geïnstalleerd en geven ze een goed beeld van de verkeersintensiteiten in de Vogeltjeswijk. Zo zien we dat tijdens de daluren in de week, de intensiteiten teruglopen en het vooral de straten zijn met doorgaand verkeer die meer passage tellen. En dat is logisch, vanuit verkeerskundig perspectief. Zie figuur hierboven (geel = minder verkeer, paars = meer verkeer).


Maar u bent bewoner en zult ongetwijfeld met meer "terreinkennis" inzichten kunnen geven op basis van de data. Heeft een opvallende vaststelling gedaan of ziet u een bepaald patroon opduiken? Laat het ons weten!


Via www.telraam.net kan u de data van uw Telraam en dat van andere bewoners in de wijk bekijken.


Op 16 mei 2024 organiseren we een datacafé waarbij we de tussentijdse resultaten zullen toelichten en jou de gelegenheid geven om daarover in gesprek te gaan.


Heb je in tussentijd nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren op het mailadres compair@telraam.net 


Vriendelijke groet,


Het COMPAIR-team in samenwerking met Stad Sint-Niklaas


Achtergrondinfo & projectpartners

De verkeerstellingen met Telraam zijn een onderdeel van een ruimer project waarbij statische en mobiele luchtkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd. Er zijn vier NO2 sensorboxen met zonnepanelen in de wijk opgehangen.


Deze wijk in Sint-Niklaas werd als proefproject geselecteerd in het kader van het Europese COMPAIR project dat door Digitaal Vlaanderen wordt gecoördineerd. De betrokken partners voor dit pilootproject zijn: de stad Sint-Niklaas, Digitaal Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij en Telraam.

bottom of page