top of page

Leerlingen van een basisschool in Sint-Amandsberg meten de luchtkwaliteit

Leerlingen van een basisschool in Sint-Amandsberg meten de luchtkwaliteit

In Stad Gent kruipen leerlingen van het 5de leerjaar van de Krekel in Sint-Amandsberg deze week in de rol van wetenschapper. De school neemt deel aan een pilootproject waarbij de leerlingen de hoeveelheid fijn stof meten op hun traject van en naar school. Met een sensor op hun rugzak of fiets meten ze het fijn stof. De resultaten worden verzameld in een interactief dashboard, die de leerlingen dan samen bespreken in een lespakket rond lucht. Christophe van de Vlaamse Milieumaatschappij gaf de nodige uitleg rond de metingen en het dashboard.


De jonge burgerwetenschappers zijn alvast heel enthousiast!


>> Meer over VRT


Foto’s ©stadgent

bottom of page