top of page

Herzele test een veiligere schoolomgeving met invoering schoolstraat

Herzele test een veiligere schoolomgeving met invoering schoolstraat


Maandagochtend 17 april 2023 was het voor heel wat kinderen schrikken, in de positieve zin van het woord. De Burgemeester Matthysstraat was aan de start van deze schooldag namelijk niet langer een drukke straat met gevaarlijke verkeerssituaties voor de schoolgaande jeugd, het is een schoolstraat geworden.


Een schoolstraat is een straat in de nabijheid van een school die aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje afgesloten wordt voor alle gemotoriseerd verkeer, behalve de hulpdiensten. Ook bewoners met doorlaatbewijs mogen stapvoets de schoolstraat uitrijden, maar geven hierbij altijd voorrang fietsers en voetgangers. Concreet zal de Burgemeester Matthysstraat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag afgesloten worden van 8u15 tot 8u45 en van 15u20 tot 15u50. Op woensdag is dat van 8u15 tot 8u45 en van 12u00 tot 12u30. Dankzij deze nieuwe maatregel wordt de verkeerschaos in de schoolomgeving beperkt en de veiligheid van de kinderen verhoogd aan het begin en einde van elke schooldag. Het gaat hier om een proefproject dat nog tot 16 juni 2023 loopt en nadien geëvalueerd wordt.


Een veilige school- en woonomgeving is belangrijk. Sinds 10 maart 2023 beschikken zo’n 20-tal bewoners uit het centrum van Herzele daarom over een Telraam-pakket, een slimme verkeersteller die auto’s, voetgangers, fietsers en zwaar verkeer kan tellen. Daarnaast zullen vanaf deze maand ook luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd worden. Beide types metingen die binnen het Europese project COMPAIR kaderen. COMPAIR heeft als uitdaging de luchtkwaliteit te verbeteren door de kennis te verhogen over de effecten van slechte luchtkwaliteit en wat we er zelf aan kunnen doen. “Dat de Burgemeester Matthysstraat nu ook een schoolstraat is, zorgt ervoor dat het effect van een schoolstraat gemeten kan worden. Een primeur in België”, zegt Lieven Raes van Digitaal Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse overheid dat overheidsintanties ondersteunt bij hun digitalisering.


Dankzij de verschillende metingen krijgt lokaal bestuur Herzele zicht op het verkeer en de luchtkwaliteit in centrum Herzele. “De bedoeling van het project is om bewoners, bezoekers en schoolgaande jongeren te overtuigen om na te denken over hoe we ons verplaatsen en of dit niet op een andere manier kan. We zijn alleszins benieuwd naar de resultaten”, aldus schepen van mobiliteit Ronny Herremans.


Meer info over de schoolstraat in Herzele: https://www.herzele.be/schoolstraat

bottom of page