top of page

Basisscholen in Herzele zetten zich in voor, duurzame mobiliteit en klimaat

Basisscholen in Herzele zetten zich in voor, duurzame mobiliteit en klimaat

Herzele, 8 juni 2023 - In een voorbeeldige inspanning om duurzaamheid en klimaatbewustzijn te bevorderen, hebben de basisscholen in de gemeente Herzele zich toegelegd op het educatieve programma "School op de Teller". School op de Teller is een kant-en-klaar lespakket om samen met leer­lin­gen in het 5de, en 6de leer­jaar te werken aan veilige en kind­vrien­delijke schoolomgevin­gen. 


Op 1 juni doken het 5de en 6de leerjaar van de Kersentuin in School op de Teller, en op 6 juni deed het 6de leerjaar van het KBO dit. In een inleidende les wordt mobiliteit in de brede context van klimaatopwarming en milieuvervuiling geplaatst. Kinderen krijgen inzicht in de grote impact die kleine gedragsveranderingen kunnen hebben. Vervolgens nemen leer­lin­gen de mobiliteit rond de school en in hun buurt kri­tisch onder de loep aan de hand van Tel­raam-data van het Telraam op school. Ze denken na over de routes die mensen nemen, ze dis­cus­siëren over de impact van het ver­keer op hun schoolomgev­ing. 


Kinderen zijn intens bezig met het thema klimaatopwarming en duurzaamheid. Ze kunnen ook goed benoemen wat de gevolgen zijn van veel autoverkeer op henzelf, de omgeving, het klimaat. Het algemene buikgevoel is er bij de kinderen ook dat er te veel autoverkeer is, in bepaalde straten in Herzele, en dat dit een gevaar vormt voor henzelf en andere actieve weggebruikers. Het duiken in de Telraam-data objectiveerde ook voor hen dit buikgevoel en zette hen aan om ook de data van de andere Telramen in Herzele te bekijken.

bottom of page